Medlemsmöte (digitalt kl 19:00 15 mars)

Inför årsmötet behöver vi fundera på huruvida vår förening ska fortsätta finnas till eller ej. Vi behöver nya friska tag i styrelsen för att kunna driva föreningen. Håll utkik på föreningens FB-sida, en länk till Teams-möte kommer någon dag innan mötet.

Fundera på ifall du vill väljas in till något av följande:

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot

Valberedning (3 st)

Länkt till programmet Teams: (se till att du har fungerande mikrofon och kamera)

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MzY5NjU3OGQtNDg5My00ZWMxLWI1MDEtNjgxM2E1Nzc0MTNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25228033ebb9-ec76-44e9-a6ab-bd0a88c2de6e%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522bef2a526-ffdc-4749-bb58-d6a3ac7f8c82%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2UvZSdof8a5ESEzgvlSUUeRcrdrY7-6sTIneNDbQNdSRWEflAZX08fdj0%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=323c62fc-530d-4cc1-96d1-4925bb53256b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true