Årsmöte 2019

WBWRs Årsmöte 2019

Datum: Söndag 24/2

Tid: 13:00 (årsstämman efterföljs av medlemsmöte)

Plats: Hössjö Bygdegård

Dagordning (Föredragningslista) hittar du här:

Föredragningslista för WBWR´s Årsmöte 24feb 2019

Nedan redovisar Valberedningen förslag till WBWR´s styrelse inför Föreningsstämman 2019:
Protokoll valberedning WBWR 2018

Nedan redovisar Valberedningen hur mandaten i WBWR´s styrelse ser ut inför Föreningsstämman 2019:

Ledamot (mandatperiod 2 år) 2017-2019 – Linda Ångman, omval/nyval
Ledamot (mandatperiod 2 år) 2017-2019 – Inga Söderlind, omval/nyval
Ledamot (mandatperiod 2 år) 2018-2019 – Julie Sandberg (var ett fyllnadsval 2018), omval/nyval
Ledamot (mandatperiod 2 år) 2018-2020 – Anders Nygren, kliver av – fyllnadsval
Ledamot (mandatperiod 2 år) 2018-2020 – Madeleine Persson, kliver av – fyllnadsval
Suppleant (mandatperiod 1 år) 2018-2019 – Anneli Lövgren, omval/nyval
Suppleant (mandatperiod 1 år) 2018-2019 – Julia Andersson, omval/nyval

Anders Nygren och Madeleine Persson har valt att kliva av under sin mandatperiod, övriga ledamöter ställer upp för omval. Även suppleanterna ställer upp för omval.

Valberedningen för WBWR

genom Elin Edling