Protokoll och stadgar

Här kommer du hitta protokoll från våra möten och våra stadgar när de är klara och beslutade.
I och med att vi är anslutna till WRAS följer vi stadgar utfärdade av WRAS. I och med den omorgansiation som beslutades på WRAS årsmöte 2017 (samt extrainsatt stämma nov 2017) röstades nya stadgar igenom på varje klubbs årsmöte 2018.

De nya stadgarna kan du läsa här:  WRAS-föreningsstadgar_reviderad-_PA3.pdf

Vill du läsa årsmötesprotokoll, kontakta då styrelsen@wbwr.se