2022 4:e juni ”Pay and Ride”

Här hittar du proppen för Pay and Ride Western: Propp 4 juni 2022

Ryttarmeddelande mailas ut ett par dagar efter anmälningstiden gått ut (27 maj)

Mönster finner du nu nedan:

Klasser 2021-06-04
Klass 1: Showmanship at Halter 2022-04_SHOWMANSHIP 4juni
Klass 2: Trail at Hand 2022-04_trailmönster
Klass 3: Trail Walk &trot 2022-04_trailmönster
Klass 4: Ranch Trail 2022-04_RANCH TRAIL
Klass 5: Pleasure (inget mönster)
— PAUS/LUNCH —
Klass 6: Western Horsemanship 2022-04_WESTERN HORSEMANSHIP
Klass 7: Western Riding Walk & trot 2022-04_WESTERNRIDNING WALK O TROT
Klass 8: Ranch Riding (enkelt mönster kommer inom kort)
Klass 9: Reining (inomhus) 2022-04_REINING mönster 13
Klass 10: Reining Walk & trot (inomhus) (Mönster Lätt D:1 i SvRF)

Tävlingen finns även anslagen på WRAS hemsida: Junitävling Västerbotten