Medlemsavgift för 2018 – OBS! Ändrat 2018-01-31, rösträtt för alla som betalat innan årsmötet

2018-01-31: Efter mycket strul föreslår förbundsstyrelsen WRAS att två punkter ej skall behandlas på vårt årsmöte, nämligen de som rör hur långt i förväg innan årsmöten en medlem skall betala för att ha rösträtt. Förslaget gäller att alla som har betalat medlemsavgiften innan klubbens årsmöte och är eller fyller 16 år under året har rösträtt. På vårt årsmöte 4 mars 2018 gäller gamla regler, ni har alltså ända fram till årsmötet på er att betala medlemsavgift för 2018 och ändå ha rösträtt.

 

2017-12-14: Hej hopp! Nytt i stadgarna är regler på senaste inbetalningsdatum av medlemsavgiften för att få rösta på årsmötet. Vårt årsmöte kommer vara 4 mars 2018 (separat kallelse kommer) och det innebär att du behöver ha betalt medlemsavgiften senast 4 januari 2018. Annars ser vi såklart också att du betalar så snart du kan. Vill du ej längre vara medlem, meddela då med ett mail till medlem@wbwr.se eller styrelsen@wbwr.se så slipper du få betalningspåminnelser :-). God Jul och Gott nytt År!!!