Årsmöte 2018

Nyheter:

2018-02-18: Årsrapport skickas ut till medlemmar.

2018-02-11: Valberedningens förslag till styrelseposter som ska väljas på årsmötet 2018: Protokoll valberedning WBWR

2018-02-04: Kallelse till årsmöte inklusive dagordning skickas ut till medlemmar.

2018-01-31: Information från Valberedningen angående mandatperioder: Valberedning WBWR 2017

2018-01-31: Förbundsstyrelsen WRAS föreslår undantag i stadgarna vi ska anta. Det som kommer gälla att vi ska anta på vårt årsmöte för WBWR är att de som har betalat medlemsavgiften innan årsmöte och är eller fyller 16 år under har rösträtt.

WBWRs Årsmöte 2018

Datum: Söndag 4/3

Tid: 13:00

Plats: Hössjö Bygdegård

Stadgar: WRAS har utkommit med nya stadgar som vi ska besluta om, läs igenom innan mötet:

Efter avklarat Årsmöte kör vi Medlemsmöte och fika

VARMT VÄLKOMNA!!!