Årshjulet – viktiga händelser enligt stadgarna

Många av datumen vi följer utgår från datumet för vårt Årsmöte (Föreningsstämma) som i sin tur måste hållas minst 5 veckor innan WRAS förbundsstämma. Nedan punkter är utdrag/kortfattad version taget ifrån stadgarna:

* Valberedningen tillfrågar styrelsen (de vars mandattid går ut) om de är villig att kandidera för ytterligare period senast 8 veckor före WBWR föreningsstämma.
* Valberedningen meddelar röstberättigade medlemmar vilka i styrelsen som avgår eller har avböjt omval senast 6 veckor före WBWR föreningsstämma.
* Kallelse och dagordning till WBWR föreningsstämma senast 6 veckor innan WBWR föreningsstämma.
* Medlem ska meddela valberedningen sitt förslag på styrelsemedlem senast 5 veckor före WBWR föreningsstämma.
* Motioner (förslag från medlemmar) ska skickas till styrelsen@wbwr.se senast 4 veckor före WBWR föreningsstämma.
* Revisor ska få tillgång till föreningsstyrelsens räkenskaper senast 4 veckor före WBWR föreningsstämma
* Valberedningen meddelar röstberättigade medlemmar förslag på styrelsemedlemmar som går att rösta på vid årsstämman senast 3 veckor före WBWR föreningsstämma.
* Verksamhetsberättelse, årsbokslut, styrelsens förslag och inkomna motioner ska tillhandahållas medlemmarna senast 1 vecka före WBWR föreningsstämma.
* Revisorutlåtande ska till styrelsen senast 1 vecka före WBWR föreningsstämma
* WBWR föreningsstämma senast 5 veckor innan WRAS förbundsstämma
* WRAS förbundsstämma

Stadgar: http://www.wras.se/filer/1_wrasforeningsstadgar_reviderad_20180421.pdf
NY reviderad: https://wras.horse/wp-content/uploads/2019/08/WRAS-f%C3%B6reningsstadgar_reviderad-_PA3.pdf