GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. Det är en ny förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och är mycket lik men kraven på hur företag/organisationer får behandla dina personuppgifter skärps. Vi i WBWR har samma skyldigheter och ansvar som andra företag och organisationer så här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information när du är medlem i WBWR.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?
Ändamål: Administration av medlemsskap inom WBWR och WRAS
Laglig grund: Avtal
Behandling som utförs: Vi lagrar uppgifter och skickar till WRAS varje januari och betalar då också en avgift per vuxen medlem.
Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, mailadress, födelseår, kön, telefonnummer
Hur länge sparas uppgifterna: Uppgifter sparas så länge du är medlem. Därefter arkiveras uppgifter, som längst till föreningens upplösning.

Ändamål: Information om kommande och redan utförda event (sammankomster, clinics, tävlingar etc)
Laglig grund: Avtal och samtycke
Behandling som utförs: Det kan förekomma att någon fotograferar/filmar på våra sammankomster och att dessa foton/filmer läggs på hemsidan och/eller WBWR’s facebookgrupp
Kategorier av personuppgifter: Fotografi/Film, eventuellt namn
Hur länge sparas uppgifterna: Uppgifter sparas så länge det hemsida/FB-grupp existerar eller vid rensning.

Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig strävar vi efter att hålla en hög en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har därför vidtagit lämpliga och nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Vi delar inte några personuppgifter till tredje part. Du har rätt att begära registerutdrag och du har rätt till rättelse och även rätt till radering av all eller delar av de av oss lagrade personuppgifterna. Kontakta styrelsen@wbwr.se ifall du vill utföra något av ovanstående. Föreningen WBWR är personuppgiftsansvarig och styrelsen ansvarar för att föreningen följer lagen. Kontakta styrelsen@wbwr.se vid frågor och funderingar.