Hästägarförsäkran

Här kan du ladda ner en PDF med hästägarförsäkran som du ska skriva under och lämna till sekretariatet INNAN du lastar av din häst på tävlingen: Hästägarförsäkran

Hämtad från: https://wras.horse/wp-content/uploads/H%C3%A4st%C3%A4garf%C3%B6rs%C3%A4kran.pdf