Kallelse till Årsmöte 12 feb 2017

Westerbotten Westernriders Årsmöte kommer att äga rum den 12/2-17 i Hössjö Bygdegård kl 15:00.
Kolla under evenemang för mer information.
Välkomna!